Jäsenedut

Jäsenasiaa

Suurin osa akavalaisista liittyy omaan ammattikunta- tai tutkintopohjaiseen ammattiliittoonsa jo opiskeluaikana. Akavalla on 33 jäsenliittoa. Korkeasti koulutetuille osaajille akavalainen ammattiliitto antaa turvaa työssä ja luo edellytyksiä mielekkääseen elämään. Ammattiliitto toteuttaa palkka- ja työsuhde-edunvalvontaa ja on neuvotellut valmiiksi monia rahanarvoisia jäsenetuja.

Akavalainen ammattiliitto auttaa jäseniään työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Ammattiliiton jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys. Opiskelijat voivat liittyä työttömyysturvan kannalta hyvin tärkeään työttömyyskassaan halutessaan. Kesätyöt ja muu opiskeluaikainen työ kartuttaa työssäoloehtoa ja turvaa näin myös opiskelujen jälkeistä aikaa.

Jäsenyytesi on kannattavaa: jäsenmaksusi palautuu verovähennyksenä, palkan yleiskorotuksena, sekä työ- ja virkaehtosopimusten, jäsenpalveluiden ja –etujen kautta.

Jäsenyyteen kuuluu lisäksi erilaisia vakuutuksia, lehtiä, ulkomaan työsuhdeneuvontaa, tiedotusta, työsuhteen asiantuntijapalveluita, koulutuksellista edunvalvontaa, jne.

Palvelussuhteen ongelmat on helpointa ennaltaehkäistä ja hoitaa oman luottamusmiehen ja Insinööriliiton avustuksella. Ennaltaehkäisy tarkoittaa esim. työ- ja virkasopimuksen tarkastamista Insinööriliitossa ennen allekirjoittamista, tai riita-asioiden hoitamista liitosta saatujen neuvojen avulla.

Tapaturmia voi sattua sekä työssäoloaikana että työajan ulkopuolella. Jäsenet nauttivat kattavaa vakuutussuojaa molemmissa tapauksissa esimerkiksi vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus.

Jäsenyys ammattiliitossa on yhteiskunnallista vaikuttamista.Tämän vaikuttamisen seurauksena nautimme tänään mm. seuraavista eduista: 4 viikon vuosiloma, lomaltapaluuraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, talviloma, sairaus- ja äitiyspäivärahat, ansiosidonnainen työttömyysturva, loppiaisvapaa ja vuorotteluvapaa. Nykyiset, saavutetut etuudet säilyvät ammattiliittojen ja niiden jäsenten jatkuvan valvonnan ja painostuksen avulla.

 

Jäsenedut

Keski-Suomen Insinöörit ry

Koulutustuki 2020
Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsen voi hakea yhdistykseltä koulutustukea. Koulutustukea voidaan myöntää maksimissaan 100 euroa / jäsen / kalenterivuosi. Koulutustuen määrä on 50 % kurssimaksun suuruudesta. Koulutuksen pitää olla hakijan ammatillista pätevyyttä ja työelämässä sijoittumista ja etenemistä tukevaa tai työhyvinvointia sekä työssä jaksamista edistävää. Tuen myöntämisestä tai eväämisestä ja sen suuruudesta päättää lopulta Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio kurssitodistuksesta tai vastaava todistus kurssin suorittamisesta sekä maksukuitti tai vastaava todisteena kurssimaksun suorittamisesta. Hakemus toimitetaan yhdistykselle postitse.

:: Koulutustukihakemus

Liikuntatapahtumatuki 2020
Keski-Suomen insinöörit tarjoavat jäsenilleen 10 € avustusta keskisuomalaisiin liikuntatapahtumiin osallistumisesta.
Säännöt ovat seuraavat:

 1. Tukea ei myönnetä KSI:n järjestämiin liikuntatapahtumiin
 2. Tapahtuma on vanhan Keski-Suomen läänin alueella
 3. Jäsenen pitää itse osallistua urheilusuoritukseen

Tuki myönnetään kerran per jäsen. Tuki on voimassa vuoden 2020 loppuun. Tuen voi hakea lähettämällä kuitin tapahtuma kuluista osoitteeseen puheenjohtaja@ksinsinoorit.fi. Kuitissa tulee näkyä osallistujan nimi ja sähköpostissa Insinööriliiton jäsennumero.

Insinööriliitto ry

 • insinöörisormus
 • rintamerkki
 • insinöörilakki

Insinöörisormus ja rintamerkki ovat ammattikunnan näyttäviä tunnuksia, jotka kertovat ammattikunniasta ja perinteestä.

Jäsenille on tarjolla laaja ja monipuolinen kurssivalikoima. Kurssit soveltuvat yhtä hyvin luottamustehtävissä toimiville kuin rivijäsenillekin. Kursseilla voi kehittää mm. esiintymisvalmiuksiaan ja vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan tai opiskella esimerkiksi yritystaloutta. Koulutus on pääsääntöisesti maksutonta ja koulutusta järjestävät IL ja Keski-Suomen Insinöörit ry.

Jäsenenä saat kotiisi veloituksetta INSINÖÖRI -lehden ja jäsenjärjestösi oman lehden. Insinööri on insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja kuntien teknisten järjestölehti. Lehti toimitetaan kaikille jäsenille. Insinööri -lehti tiedottaa liiton toiminnasta ja käsittelee jäsenkuntaa koskevia ja työelämään liittyviä aiheita. Lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen. Lue INSINÖÖRI -nettilehteä.

Lisäksi saat alennuksia useista muista lehdistä, esim. Talentumin lehdet, Expatrium-lehti, Kemia-lehti ja Uusiouutiset, Prosessori-lehti, Rakennuslehti, Ympäristö ja Terveys -lehti ja Tiede-lehti.

Lomaliitto tarjoaa jäsenetuja Insinööriliiton jäsenille.
Jäsenenä sinulla on mahdollisuus käyttää lukuisia matkustamiseen liittyviä jäsenetuja. Tarkemmat tiedot löydät Insinööriliiton sivuilta -> Jäsenedut ja -palvelut -> Matkustaminen. Etuja tarjoavat mm. A-lomat, Levi, Naantalin Kylpylä, Vierumäen ja Ruska Rukan mökit, Teboil, Tallink Silja, Viking Line ja Suomen Retkeilymajajärjestö SRM. Muista myös liiton tarjoamat vapaa-ajan matkavakuutukset!

Liiton puhelinneuvonta koskee IL:n jäsenten ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten yksityiselämään kuuluvia oikeudellisia asioita, kuten

 • perintö- ja testamenttiasiat
 • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, ositukset, lahjat lapsille ja puolisoille
 • avoparien oikeudelliset asiat kuten yhteisomistuksen purkaminen
 • perintö- ja lahjaverotus
 • asuntokaupat ja muut kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan virheet
 • vahingonkorvausasiat

Puhelinneuvontaan ei lueta työ- ja virkasuhteeseen, työtehtäviin, elinkeino-, sijoitus- ja ansiotoimintaan eikä luottamustehtäviin liittyviä kysymyksiä. Työ- ja virkasuhteita ja työtehtäviä koskevissa asioissa tulisi ottaa yhteys luottamusmieheen, IL:n alue- tai keskustoimistoon!

Jäsenenä sinulla on käytössäsi useita eri alojen asiantuntijoita. Ota heihin rohkeasti yhteyttä ja tutustu palveluihin tarkemmin IL ry.

 • Palkkaneuvonta
 • Luottamusmies
 • Työehtosopimukset TES
 • TUPO
 • Palkan sopimuskorotukset
 • Oikeusturva- ja vastuuvakuutus
 • Neuvottelujärjestelmä
 • Mihin liitto vaikuttaa
 • Oikeudelliset palvelut

Kun työelämässä ei mene suunnitelmien mukaan, auttavat sinua Insinööriliiton työttömyyskassa ja työnvälitys-palvelut.

 • IAET-työttömyyskassa
 • JATTK-työttömyyskassa
 • AYT-työttömyyskassa (työttömyyskassa yrittäjille)
 • Insinööripörssi (Uuden Insinööriliiton oma työnvälityspalvelu)
 • Kesäkissa-opiskelijatoimenvälitys (Rekry.com, Kurssi.com, Monster.fi, Uranus.fi)
 • Palkkaneuvonta (palkkasuositukset ja -taulukot, tietoa insinöörien palkkauksesta)
 • Työsuhdeneuvonta (Uuden Insinööriliiton työsuhdeneuvontapalvelut)
Insinööriliiton jäsenyys sisältää kattavan vakuutuspaketin sekä työelämään että vapaa-ajalle. Lisäksi liiton toimintaan ja tapahtumiin osallistuessasi olet vakuutuksen piirissä. Liiton vakuutussopimus on tehty IF vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Jäsenenä saat myös alennusta muista, itse ottamistasi IF:in vakuutuksista.
Muita jäsenetuja ovat mm. erilaiset kielikurssit sekä alennus Esimiehen työoikeus -koulutusohjelmasta.
www.ilry.fi -> Jäsenedut ja -palvelut.