Jäsenedut

Jäsenasiaa

Suurin osa akavalaisista liittyy omaan ammattikunta- tai tutkintopohjaiseen ammattiliittoonsa jo opiskeluaikana. Akavalla on 33 jäsenliittoa. Korkeasti koulutetuille osaajille akavalainen ammattiliitto antaa turvaa työssä ja luo edellytyksiä mielekkääseen elämään. Ammattiliitto toteuttaa palkka- ja työsuhde-edunvalvontaa ja on neuvotellut valmiiksi monia rahanarvoisia jäsenetuja.

Akavalainen ammattiliitto auttaa jäseniään työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Ammattiliiton jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys. Opiskelijat voivat liittyä työttömyysturvan kannalta hyvin tärkeään työttömyyskassaan halutessaan. Kesätyöt ja muu opiskeluaikainen työ kartuttaa työssäoloehtoa ja turvaa näin myös opiskelujen jälkeistä aikaa.

Jäsenyytesi on kannattavaa: jäsenmaksusi palautuu verovähennyksenä, palkan yleiskorotuksena, sekä työ- ja virkaehtosopimusten, jäsenpalveluiden ja –etujen kautta.

Jäsenyyteen kuuluu lisäksi erilaisia vakuutuksia, lehtiä, ulkomaan työsuhdeneuvontaa, tiedotusta, työsuhteen asiantuntijapalveluita, koulutuksellista edunvalvontaa, jne.

Palvelussuhteen ongelmat on helpointa ennaltaehkäistä ja hoitaa oman luottamusmiehen ja Insinööriliiton avustuksella. Ennaltaehkäisy tarkoittaa esim. työ- ja virkasopimuksen tarkastamista Insinööriliitossa ennen allekirjoittamista, tai riita-asioiden hoitamista liitosta saatujen neuvojen avulla.

Tapaturmia voi sattua sekä työssäoloaikana että työajan ulkopuolella. Jäsenet nauttivat kattavaa vakuutussuojaa molemmissa tapauksissa esimerkiksi vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus.

Jäsenyys ammattiliitossa on yhteiskunnallista vaikuttamista.Tämän vaikuttamisen seurauksena nautimme tänään mm. seuraavista eduista: 4 viikon vuosiloma, lomaltapaluuraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, talviloma, sairaus- ja äitiyspäivärahat, ansiosidonnainen työttömyysturva, loppiaisvapaa ja vuorotteluvapaa. Nykyiset, saavutetut etuudet säilyvät ammattiliittojen ja niiden jäsenten jatkuvan valvonnan ja painostuksen avulla.

 

Jäsenedut

Keski-Suomen Insinöörit ry

KSI Afterwork etuus Teerenpeli Jyväskylä


Keski-Suomen Insinöörit ovat aloittaneet yhteistyön Ravintola Teerenpelin kanssa!

Jäsenetuihin kuuluu: alennus viikottain vaihtuvasta hanajuomasta sekä viinilasi 12cl 4e.
Lisäksi kaikki Teerenpelin omat viskit -10%.
Tarjoushinnat ovat voimassa ma-pe klo 16-20.

Edut ovat voimassa vain Jyväskylän Teerenpelissä toistaiseksi.

Tervetuloa afterworkeille Teerenpeliin!

 

Koulutustuki 2024
Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsen voi hakea yhdistykseltä koulutustukea. Koulutustukea voidaan myöntää maksimissaan 100 euroa / jäsen / kalenterivuosi. Koulutustuen määrä on 50 % kurssimaksun suuruudesta. Koulutuksen pitää olla hakijan ammatillista pätevyyttä ja työelämässä sijoittumista ja etenemistä tukevaa tai työhyvinvointia sekä työssä jaksamista edistävää. Tuen myöntämisestä tai eväämisestä ja sen suuruudesta päättää lopulta Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallitus. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio kurssitodistuksesta tai vastaava todistus kurssin suorittamisesta sekä maksukuitti tai vastaava todisteena kurssimaksun suorittamisesta. Hakemus toimitetaan yhdistykselle postitse.

:: Koulutustukihakemus

Liikuntatapahtumatuki 2024
Keski-Suomen insinöörit tarjoavat jäsenilleen 10 € avustusta keskisuomalaisiin liikuntatapahtumiin osallistumisesta.
Säännöt ovat seuraavat:

  1. Tukea ei myönnetä KSI:n järjestämiin liikuntatapahtumiin
  2. Tapahtuma on vanhan Keski-Suomen läänin alueella
  3. Jäsenen pitää itse osallistua urheilusuoritukseen

Tuki myönnetään kerran per jäsen. Tuki on voimassa vuoden 2024 loppuun. Tuen voi hakea lähettämällä kuitin tapahtuma kuluista osoitteeseen puheenjohtaja@ksinsinoorit.fi. Kuitissa tulee näkyä osallistujan nimi ja sähköpostissa Insinööriliiton jäsennumero.

 

Insinööriliitto ry

Insinööriliiton jäsenille on tarjolla monipuolinen kattaus erilaisia jäsenetuja arkeen ja vapaalle. Lisäksi liiton asiantuntijat ovat tukenasi kaikissa uran ja työelämän vaiheissa. Hyödynnä jäsenedut ja tee työarjesta entistä mukavampaa!

Lisätietoa jäseneduista löydät osoitteesta: https://www.ilry.fi/jasenyys/jasenedut/